گرافیشا: آموزش و خدمات گرافیکی
گرافیشا: آموزش و خدمات گرافیکی
گرافیشا: آموزش و خدمات گرافیکی
آموزش های فتوشاپ سایت گرافیشا
ویرایش هنری تصویر
گرافیشا: آموزش و خدمات گرافیکی
سفارش طراحی لوگو
سفارش طراحی سایت
دسته های وب سایت
آموزش طراحی لوگو
برچسب‌ها
آموزش ابزار فتوشاپ cs6 آموزش ابزارها در فتوشاپ آموزش ابزار ها در فتوشاپ آموزش ابزارهای فتوشاپ آموزش ابزار های فتوشاپ آموزش ابزارهای فتوشاپ cc آموزش ابزار های فتوشاپ cc آموزش ابزار های فتوشاپ cs6 آموزش ابزارهای فتوشاپ cs6 آموزش فتوشاپ آموزش فیلترهای فتوشاپ آموزش فیلترهای فتوشاپ cs5 آموزش فیلترهای فتوشاپ cs6 آموزش نرم افزار فتوشاپ آموزش کار کردن با ابزارهای فتوشاپ آموزش کار کردن با ابزار های فتوشاپ ابزار فتوشاپ ابزار ها در فتوشاپ ابزارها در فتوشاپ ابزارهای فتوشاپ ابزار های فتوشاپ cs6 ابزارهای فتوشاپ cs6 انواع ابزارهای فتوشاپ انواع ابزار های فتوشاپ انواع فیلترهای فتوشاپ ترفندهای فتوشاپ جعبه ابزار فتوشاپ جعبه ابزار فتوشاپ 2015 فتوشاپ مرجع ابزارهای فتوشاپ مرجع ابزار های فتوشاپ معرفی ابزار های فتوشاپ معرفی ابزارهای فتوشاپ نرم افزار فتوشاپ پنل layers پنل layers در فتوشاپ پنل layers فتوشاپ چطور با ابزارهای فتوشاپ کار کنیم چطور با ابزار های فتوشاپ کار کنیم چگونه با ابزارهای فتوشاپ کار کنیم چگونه با ابزار های فتوشاپ کار کنیم کار کردن با ابزار ها در فتوشاپ کار کردن با ابزارها در فتوشاپ کار کردن با ابزار های فتوشاپ کار کردن با ابزارهای فتوشاپ

ابزار های تایپ و طراحی شکل

در این آموزش گرافیشا می خواهیم با یک ترفند جالب در فتوشاپ آشنا شویم. می خواهیم یک تصویر در فتوشاپ باز کنیم. با استفاده از اابزار type tool در فتوشاپ نیز یک متن ایجاد کنیم. سپس تصویر را درون… Continue reading

با استفاده ابزار path selection tool در فتوشاپ ، می توانیم کل مسیر را انتخاب کرده و جابه جا کنیم. در این آموزش گرافیشا، با این مراحل استفاده از این ابزار آشنا می شویم.

 

مراحل استفاده از ابزار… Continue reading

با استفاده از ابزار custom shape tool در فتوشاپ ، می توانیم که از شکل های آماده ی خود فتوشاپ یا شکل هایی که خودمان ساخته و ذخیره کرده ایم، استفاده کنیم.

 

مراحل استفاده از ابزار custom shape… Continue reading

با استفاده از ابزار line tool در فتوشاپ ، می توانیم خط رسم کنیم. در این آموزش گرافیشا، با مراحل استفاده از این ابزار و آپشن های آن آشنا می شویم.

 

مراحل استفاده از ابزار line tool… Continue reading

با استفاده از ابزار polygon tool در فتوشاپ ، می توانیم چند ضلعی رسم کنیم. استفاده ی مهم این ابزار، برای کشیدن ستاره است. در این آموزش گرافیشا، با مراحل استفاده از این ابزار و آپشن های آن… Continue reading

با استفاده از ابزار ellipse tool در فتوشاپ ، می توانیم وکتور های بیضی شکل و دایره ای شکل در فتوشاپ بسازیم. در این آموزش گرافیشا، با مراحل استفاده از این ابزار و آپشن های آن آشنا می… Continue reading

با استفاده از ابزار rounded rectangle tool در فتوشاپ ، می توانیم یک مستطیل با گوشه های گرد در فتوشاپ بسازیم. در این آموزش گرافیشا، با مراحل استفاده از این ابزار و آپشن های آن آشنا می شویم.

 … Continue reading

با استفاده از ابزار rectangle tool در فتوشاپ ، می توانیم وکتور های مستطیل شکل در فتوشاپ بسازیم. در این آموزش گرافیشا، با استفاده از این ابزار و آپشن های آن آشنا می شویم.

 

مراحل استفاده از ابزار… Continue reading

با استفاده از ابزار convert point tool در فتوشاپ ، می توانیم نقطه هایی که با استفاده از ابزار pen tool یا freeform pen tool ساخته شده اند و فاقد آپشن هایی برای انعطاف مسیر هستند، را دارای آپشن کنیم.… Continue reading

استفاده از ابزار delete anchor point tool در فتوشاپ ، در هنگام استفاده از ابزار pen tool صورت می گیرد. به همین دلیل هم، این ابزار، کلید میانبر ندارد و نوار آپشنی نیز برای آن وجود ندارد.

مراحل استفاده از… Continue reading

آخرین آموزش های فتوشاپ